" جهت مشاوره رایگان با کارشناسان آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت عدد 1 را به شماره 0210001010101 پیامک بزنید. "

خرید کانال تلگرام و خرید چنل تلگرام


هم سایت فروش کانال تلگرام با موضوعات مختلف، برای خرید کانال تلگرام با موضوعاتی متفرقه یا خرید چنل تلگرام با کارشناسان هم سایت در ارتباط باشد، هم سایت با داشتن کارشناسان مجرب در زمینه فروش کانال تلگرام شما را در امر خرید کانال تلگرامی راهنمایی خواهند کرد.

مشاهده تعرفه ها و قیمت خرید کانال تلگرام

خرید کانال تلگرام

یکی از مهمترین راه ها برای ارتباط با مخاطبین چه برای کسب و کار چه برای کار های شخصی داشتن رسانه برای ارتباط با آنها می باشد، تلگرام یک شبکه اجتماعی می باشد که مخاطبین فراوانی دارد و تقریباً اکثر افراد در آن عضو می باشد، تلگرام با توجه به کانال هایی که دارد میتواند برای افراد بسیار جذاب و مخاطب پسند باشد، کانال های تلگرامی باعث شده که یک رسانه بسیار موثر برای بازاریابی و معرفی خدمات مورد استفاده قرار می گیرد و افراد با تبلیغات تلگرامی از این مزیت بهره می برند، همین موضوع باعث شده که افراد برای خرید کانال تلگرام علاقه زیادی داشته باشند چرا که با خرید یک چنل تلگرام مفید میتوانند استفاده های زیادی کنند، یک کانال تلگرامی آماده مزیت های زیادی دارد یکی اینکه دارای ممبر زیادی می باشد و بازدید خوبی نیز دارد و یک کانال تلگرامی که ممبر های زیادی نیز داشته باشد از نظر کاربران و بازدید کننده ها بسیار ارزشمند است. هم سایت با داشتن کارشناسان مجرب در زمینه خرید کانال تلگرام شما را به بهترین نحو برای خرید چنل تلگرام راهنمایی و مشاوره خواهند داد و اطمینان خواهیم داد کا با بهره گیری از مشاوران ما شما یک کانال تلگرام مناسب خواهید خرید.
تضمین بهترین کیفیت کانال تلگرام

تضمین بهترین کیفیت

تضمین بهترین کیفیت ممکن کانال تلگرامی با ممبر های واقعی برای خرید
ممبر های 100 درصد واقعی کانال های تلگرام

ممبر های 100% واقعی

ممبر های 100 درصد واقعی موجود در کانال تلگرام با امکان چت با آنها
طراحی قالب و پست اختصاصی برای کانال تلگرام

قالب و طرح احتصاصی

طراحی قالب اختصاصی و طرح اختصاصی برای کانال تلگرام شما
بازدهی عالی خرید کانال تلگرام

بازدهی عالی

بازدهی عالی و بازدید مناسب کانال های تلگرامی با توجه به نیاز شما

تعرفه و قیمت خرید کانال تلگرام و هزینه خرید کانال تلگرام


تعرفه و قیمت خرید کانال تلگرام عمومی و هزینه خرید کانال تلگرام عمومی

خرید کانال تلگرام عمومی 2K
 • فروش چنل تلگرام 2K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  2.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 2 روزه

  80 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 5K
 • فروش چنل تلگرام 5K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  5.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 2 روزه

  179 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 10K
 • فروش چنل تلگرام 10K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  10.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 2 روزه

  390 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 15K
 • فروش چنل تلگرام 15K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  15.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 2 روزه

  577 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 20K
 • فروش چنل تلگرام 20K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  20.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 3 روزه

  760 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 30K
 • فروش چنل تلگرام 30K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  30.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 3 روزه

  1 میلیون و 125 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 40K
 • فروش چنل تلگرام 40K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  40.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 3 روزه

  1 میلیون و 480 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 50K
 • فروش چنل تلگرام 50K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  50.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 4 روزه

  1 میلیون و 825 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 65K
 • فروش چنل تلگرام 65K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  65.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 4 روزه

  2 میلیون و 340 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 80K
 • فروش چنل تلگرام 80K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  80.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 4 روزه

  2 میلیون و 840 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 100K
 • فروش چنل تلگرام 100K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  100.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 4 روزه

  3 میلیون و 500 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 150K
 • فروش چنل تلگرام 150K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  150.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 5 روزه

  5 میلیون و 170 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 200K
 • فروش چنل تلگرام 200K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  200.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 6 روزه

  6 میلیون و 800 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 250K
 • فروش چنل تلگرام 250K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  250.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 6 روزه

  8 میلیون و 375 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 300K
 • فروش چنل تلگرام 300K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  300.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 7 روزه

  9 میلیون و 900 هزار تومان

خرید کانال تلگرام عمومی 400K
 • فروش چنل تلگرام 400K عمومی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های واقعی

  ریزش ممبر این نوع کانال نسبتاً بالا است

  ممبر های کاملاً ایرانی و فعال

  بازدید از پست ها حداقل 5% است

  400.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 8 روزه

  12 میلیون و 750 هزار تومان


تعرفه و قیمت خرید کانال تلگرام تخصصی و هزینه خرید کانال تلگرام تخصصی

خرید کانال تلگرام تخصصی 2K
 • فروش چنل تلگرام 2K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  2.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 2 روزه

  200 هزار تومان

خرید کانال تلگرام تخصصی 5K
 • فروش چنل تلگرام 5K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  5.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 2 روزه

  495 هزار تومان

خرید کانال تلگرام تخصصی 8K
 • فروش چنل تلگرام 8K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  8.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 3 روزه

  792 هزار تومان

خرید کانال تلگرام تخصصی 10K
 • فروش چنل تلگرام 10K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  10.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 3 روزه

  985 هزار تومان

خرید کانال تلگرام تخصصی 15K
 • فروش چنل تلگرام 15K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  15.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 4 روزه

  1 میلیون و 470 هزار تومان

خرید کانال تلگرام تخصصی 20K
 • فروش چنل تلگرام 20K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  20.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 5 روزه

  1 میلیون و 950 هزار تومان

خرید کانال تلگرام تخصصی 25K
 • فروش چنل تلگرام 25K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  25.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 6 روزه

  2 میلیون و 425 هزار تومان

خرید کانال تلگرام تخصصی 30K
 • فروش چنل تلگرام 30K تخصصی

  تولید چنل تلگرام با قالب و پست های اختصاصی و ممبر های هدفمند با توجه به موضوع

  ممبر های 100 % واقعی و هدفمند

  ریزش ممبر در این کانال پایین است

  بازدید از پست های کانال حداقل 30 % است

  30.000 ممبر در کانال تلگرامی شما

  تحویل 7 روزه

  2 میلیون و 895 هزار تومان

راهنمای خرید ممبر واقعی تلگرام به صورت فعال و ایرانی

تمامی کانال تلگرام به درخواست مشتری ایجاد می شوند و دارای ممبر واقعی و ایرانی فعال می باشند، با خرید کانال تلگرام با بازدید بالا میتوانید در کمترین زمان ممکن یک کانال تلگرام آماده داشته باشد بدون نیاز به افزایش ممبر آن.برای خرید کانال تلگرام با ممبر واقعی ایرانی میتوانید به صورت اینترنتی خردی کنید یا با کارشناسان هم سایت در ارتباط باشید و کانال تلگرام مورد نظر خود را توسط تیم هم سایت ایجاد کنید.
زمان تحویل کانال تلگرام خریداری شده پس از صدور فاکتور و پرداخت وجه 24 تا 48 ساعت بعد خواهد بود ، کانال به صورت کامل به شما به صورت ادمین اصلی انتقال خواهد یافت.
کانال های تلگرام آماده با ممبر های واقعی به 2 صورت تخصصی و عمومی با درخواست مشتریان عزیز ایجاد خواهد شد و میتوانید با موضوع مورد نظر خود آن را خریداری نمایید.
قیمت کانال های تلگرام 1K برابر با 40 هزار تومان می باشد و قیمت کانال های تخصصی نیز هر 1K برابر با 100 هزار تومان است.
تمامی ممبر های موجود در کانال های تلگرام 100% واقعی می باشند و بازدید بسیار بالایی نیز دارند.

.

چگونه با خرید کانال تلگرام کسب درآمد کنیم

اغلب افراد پس از اینکه یک کانال تلگرامی خریداری می کنند در کسب درآمد از دچار مشکل می شوند، تلگرام یک شبکه اجتماعی کاربر محور می باشد و افراد زیادی از آن روزانه استفاده می کنند خصوصاً در ایران که افراد کوچیک و بزرگ در هر شرایطی از آن بهره می برند چه برای استفاده شخصی و چه برای کسب و کار، اما این را باید در نظر گرفت هر کانالی برای هر کسب و کاری مناسب نیست و باید کانال را بر اساس نیاز و شرایط کسب و کار خریداری کنیم، ابتدا بررسی کنید کانالی که قصد خرید آن را دارید در چه زمینه ای می باشد پس از انکه این مورد را بررسی کردید میتوانید چنل تلگرام را خریداری کنید. در جواب به این سوال که چگونه از یک کانال تلگرامی کسب درآمد کنیم، میتون با ارسال پست های هدفمند و معرفی محصولات و خدمات و ایجاد کمپین های تخفیفی مشتریان فراوانی را برای کسب و کار خود جذب کنید. هم سایت آماده فروش انواع کانال های تلگرامی با موضوعات مختلف.
خرید کانال

با خرید کانال تلگرام دیگر نگران ممبر نباشید

یکی از مزایای خرید کانال تلگرام این است که با خرید چنل دیگر نباید هزینه های زیادی برای خرید ممبر تلگرام انجام بدهید، امروزه اغلب افراد که از تلگرام به عنوان وسیله تجاری استفاده می کنند بیشتر نگران ممبر کانال تلگرامی خود هستند و با توجه به روشهای مختلف افزایش ممبر تلگرام اغلب افراد دچار تردید در خرید می شوند و شاید نیز هزینه های فراوانی را بابت این کار بپردازند و باز هم نتایج مطلبو را نگیرند، به همین خاطر بیشتر افراد تمایل به خرید کانال تلگرام آماده دارند و اکثر افراد که قصد استفاده تجاری از تلگرام را دارند با خرید یک چنل تلگرامی کسب و کار خود را توسعه می دهند و به درآمد های قابل توجهی نیز دست پیدا می کنند، این کار باعث شده که افراد چندین ماه پیش بیفتند و نگران ممبر کانال تلگرامی خود نباشد و فقط به فکر بازاریابی و کار بر روی مشتریان خود باشند.
خرید چنل

چنل تلگرام هزینه های تبلیغات را کاهش می دهد

یکی از مهمترین مزیت های خرید کانال تلگرام کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات است، همانطور که میدانید تلگرام یک شبکه اجتماعی بسیار پر کاربرد است از طرفی نیز تبلیغات در تلگرام با توجه به پایین بودن هزینه آن در تلگرام در نزد ما ایرانی ها بسیار پر کاربرد است و از محبوبیت ویژه ای نیز برخوردار می باشد، امروزه با توجه به هزینه های بالای تبلیغاتی و بازاریابی شاید یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد داشتن یک کانال خوب برای معرفی برد و خدمات می باشد، داشتن یک چنل تلگرامی مناسب میتواند این هزینه ها را به شدت کاهش بدهد و یا حتی حذف کند و حتی پروسه تبلیغات شما را چندین ماه جلو بیندازد، این کار نه تنها منجر به صرفه جویی در هزینه می شود بلکه یک روش زودبازده نیز میتواند باشد و مورد استفاده قرارا بگیرد. هم سایت با داشتن کارشناسان مجرب در زمینه فروش کانال های تلگرامی شما را در امر خرید کانال تلگرام راهنمایی می کنند.

چه تعداد پست برای کانال های تلگرامی مناسب است

با توجه به اینکه تلگرام یک شبکه اجتماعی کاربر محور میباشد، این شبکه ارتباط مستقیم با کاربران خود دارد طوری که اغلب افراد برای ارتباط با مخاطبین خود چندین پست در روز و در کانالی که مخاطبین آنها در آن عضو هستند ارسال می کنند، به همین خاطر ممکن است ارسال بیش از حد پست در کانال های تلگرامی منجر به ترک افراد از کانال تلگرام شود، به همین خاطر برای ارسال پست در تلگرام باید یک برنامه منظم داشته باشید و به حد نیاز برای کاربران خود پست ارسال کنید و از ارسال مکرر پست در طول روز جداً خودداری کنید. توصیه ما بر این است که شما میتوانید روزی 1 الی 2 پست در کانال تلگرامی تجاری پست ارسال کنید و سعی بر استفاده از تصاویر جذاب با متن های منحصر به فرد داشته باشید، پس سعی کنید تعداد پست محدودی برای کاربران خود در روز ارسال کنید و از ارسال بیش از حد پست در رزو جداً بپرهیزید.

تاثیر کانال تلگرام در برندسازی و بازاریابی

یکی از سوالاتی که اغلب افراد درباره تلگرام می پرسند این است که کانال های تلگرامی چه تاثیر در برندسازی یک برند خواهد داشت، تلگرام یک شبکه کاربر محور است و هر چه تعداد اعضای کانال تلگرامی شما بیشتر باشد افراد بیشتری شما را خواهند شناخت و مورد اعتماد افراد قرار خواهید گرفت، با ارسال پست های تاثیر گزار و منحصر به فرد میتوان نظر مخاطبین را به خود جذب کرد طوری که آنها دائماً با شما کار خواهند کرد. بحث برندسازی در تلگرام بسیار پر اهمیت است به دلیل اینکه تلگرام یک شبکه کارب محور است میتوان با تبلیغات در کانال های تلگرامی از این مزیت بهره برد و برند خود را نزد مخاطبین بیشتر نشان بدهید، هر چه حضور یک برند در تلگرام بیشتر باشد و پست های آن نیز بیشتر دیده شود در جذب اعتماد کاربران و مشتری موفق تر خواهد بود. شما میتوانید برای خرید چنل تلگرام با هم سایت در ارتباط باشید و از کارشناسان ما مشاوره بگیرید.
خرید چنل تلگرام
 

ثبت درخواست خرید کانال تلگرام

یک تیم حرفه ای در کنار شماست

جهت ثبت درخواست خدمات آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت فقط کافیست یک شماره تماس ثبت نمایید تا کارشناسان هم سایت با شما تماس بگیرند

شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی
شماره تماس

مثال: 09123456789

کلام آخر
تلگرام یکی از محبوبترین شبکه ها اجتماعی در بین ما مردم ایران می باشد و روزانه افراد زیادی از آن برای کارهای شخصی و سرگرمی و یا تجارت از آن استفاده می کنند، به همین خاطر خرید کانال های تلگرامی بسیار پر اهمیت است. هم سایت با بهره گیری از کارشناسان مجرب در زمینه خرید کانال تلگرام شما را در امر خرید چنل تلگرام راهنمایی و مشاوره خواهد داد، شما نیز میتوانید برای فروش کانال تلگرامی خود با کارشناسان هم سایت در ارتباط باشید.

با ما در ارتباط باشید

 پشتیبانی هم سایت: 44978501 - 44965383 - (021)
 کارشناس فنی : ۰٩١٢۴٧٣٣٨۶٢

 info[at]hamsite.ir

 شنبه تا پنجشنبه: ٩:۰۰ - ١٧:٣۰

روش های پرداخت و مجوزها

logo-samandehi

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه هم سایت از تازه‌ترین مقالات و آخرین اخبار هم سایت مطلع باش
ایمیل:
ربات
کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت هم سایت می باشد و استفاده از منابع این سایت تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.          طراحی سایت و سئو : هم سایت
1
شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی