" جهت مشاوره رایگان با کارشناسان آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت عدد 1 را به شماره 0210001010101 پیامک بزنید. "

ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی


ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی با بهترین بازده و بالاترین کیفیت میتوانید جهت بهره برداری از بیشترین تاثیر آن و ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغات به بیش از 40،000،000 کاربر فعال اقدام نمایید، هم سایت شما را در امر تبلیغات نوتیفیکیشن یاری می کند.


مشاهده تعرفه ها و هزینه ها و توضیحات کامل

ارسال پوش نوتیفیکیشن

امروزه روشهای مختلف تبلیغاتی و بازاریابی وجود دارد که یکی از این روشها ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی یا پوش نوتیفیکیشن می باشد، همانطور که میدانید یکی از روشهای تبلیغاتی ارسال sms می باشد اما این روش نسبت به قبل تاثیر گذار نیست و شاید جایگزین این روش تبلیغاتی ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی می باشد. شما با استفاده از تبلیغات نوتیفیکیشن عملاً دارید به کاربران فعال پیام خود را ارسال می کنید، امروزه کسب و کار های مختلف ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی را در برنامه بازاریابی خود جای داده اند طوری که این روش را یکی از بهترین و تاثیرگذار ترین روشهای تبلیغاتی تبدیل کرده است، به هر حال هر کسب و کاری برای موفقیت نیازمند به یک استراتژی برای معرفی خود و بازاریابی دارد ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی نیز یکی از اینها می باشد که اغلب کسب و کار ها از آن استفاده می کنند و روزانه آن را در برانامه بازاریابی و تبلیغاتی خود قرار داده اند.
ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

تضمین بهترین کیفیت

تضمین بهترین کیفییت در زمینه ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی به کاربران سراسر ایران
ارسال پوش نوتیفیکیشن

بازدهی عالی

بازدهی بسیار بالا و عالی در ارسال پوش توتیفیکیشن های تبلیغاتی در ایران
پوش نوتیفیکیشن

ظرفیت نامحدود نوتیفیکیشن

ظرفیت بسیار بالا در زمینه ارسال نوتیفیکیشن و نوتیفیکیشن کلیکی تا 250.000 کلیک در روز

تعرفه و قیمت ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی و هزینه ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

تعرفه و قیمت ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی ارسالی (هزینه به ازای تعداد ارسال)

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 100K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 100K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 100.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  320 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 200K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 200K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 200.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  637 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 300K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 300K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 300.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  952 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 500K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 500KK

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 500.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  1 میلیون 575 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 800K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 800K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 800.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  2 میلیون 496 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 1M
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 1M

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 1.000.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  3 میلیون 100 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 2M
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 2M

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 2.000.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  6 میلیون 170 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 5M
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 5M

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 5.000.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  15 میلیون 175 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 10M
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 10M

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 10.000.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  30 میلیون تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 15M
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 15M

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 15.000.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  44 میلیون 250 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 20M
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 20M

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 20.000.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  58 میلیون تومان

پوش نوتیفیکیشن (ارسالی) 50M
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (ارسالی) 50M

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد ارسال ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  ارسال پوش نوتیف به 50.000.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  لطفاً تماس بگیرید

تعرفه و قیمت ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی کلیکی (هزینه به ازای تعداد کلیکی)

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 5K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 5K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 5.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  325 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 10K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 10K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 10.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  650 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 15K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 15K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 15.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  975 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 20K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 20K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 20.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  1 میلیون 300 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 30K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 30K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 30.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  1 میلیون 950 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 50K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 50K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 50.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  3 میلیون 250 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 65K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 65K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 65.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  4 میلیون 225 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 80K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 80K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 80.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  5 میلیون 200 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 100K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 100K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 100.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  6 میلیون 200 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 200K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 200K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 200.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  12 میلیون 200 هزار تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 300K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 300K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 300.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  18 میلیون تومان

پوش نوتیفیکیشن (کلیکی) 400K
 • پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی (کلیکی) 400K

  ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی هزینه به ازای تعداد کلیک ها

  ارسال تبلیغات به کاربران یکتا

  کلیک های دریافتی به میزان 400.000 کاربر موبایل از طریق اپ های موبایلی

  لطفاً تماس بگیرید

راهنمای استفاده از خدمات پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی و ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

به طور کلی شما میتوانید ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی را به 2 صورت کلیکی و ارسالی انجام دهید که در روش کلیکی هزینه بر اساس تعداد کلیک تضمینی می باشد و در روش ارسالی هزینه بر اساس تعداد ارسال است.آژانس دیجیتال مارکتینگ هم سایت، با توجه به موضوع کاری شما با توجه به رقیب شناسی و تحلیل کسب و کار بهترین استراتژی را برای ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی به کار می برد.
شما میتوانید کلیه موارد عکس و متن تبلیغ را برای ارسال پوش نوتیفیکیشن برای کارشناسان هم سایت ارسال کنید، یا کلیه این امور را بر عهده کارشناسان هم سایت بسپارید.
شما میتوانید به میزان 40 میلیون کاربر نوتیفیکیشن تبلیغاتی خود را ارسال کنید و روزانه بیش از 150 هزار کلیک نیز دریافت کنید.
گزارش ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی برای مشتریان عزیز برای بررسی تعداد ارسال ها و تعداد کلیک ها از صحت کار ارسال می شود.
کارشناسان هم سایت تمامی هماهنگی های لازم را برای ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی را با مشتریان خود پیش خواهند برد.
هزینه ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی برای سیستم های ارزش افزوده درصدی بیشتر می باشد.

.

تبلیغات نوتیفیکیشن برای چه کسب و کار هایی مناسب است

یکی از سوالاتی که اغلب افراد میپرسند این است که برای چه کسب و کار هایی میتوانیم از پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی استفاده کنیم، در جواب به این سوال باید گفت شما اگر دارای وب سایتی هستید و خدماتی ارائه می دهید که قابل ارائه به کاربران است یا دارای فروشگاه اینترنتی هستید و قصد معرفی و فروش محصولی را دارید یا قصد راه اندازی سیستم های ارزش افزوده هستید و نیازمند به جذب یوزر می باشد و حتی اگر قصد گرفتن نصب و بازاریابی اپلیکیشن خاصی هستید میتوانید از ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی استفاده کنید و یا حتی معرفی و تبلیغ یک نمایشگاه خاصی نیز میتوانید از این روش استفاده کنید به طور کلی ارسال نوتیفیکیشن برای اغلب کسب و کارها مناسب می باشد و از بازده مناسبی نیز برخوردار است.
ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

ارسال پوش نوتیفیکیشن هزینه بر اساس کلیک (کلیکی)

ارسال پوش نوتیفیکیشن یکی از موثر ترین روش های بازاریابی و تبلیغاتی می باشد، به طور کلی این کار به روش ارسالی و کلیکی انجام می شود، در روش تبلیغات نوتیفیکیشن به روش کلیکی افراد با پرداخت هزینه های بسیار اندکی در ازای کلیک افراد بر روی لینک تبلیغاتی و با ورود به صفحه دانلود یا ورود به سایت مورد نظر مبلغی را باید پرداخت کنند برای مثال هر کلیکی 700 ریال و با توجه به نیاز خود میتوانند حتی برای شماره های همراه اول و ایرانسل محدودیت ایجاد کنند، روش ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی به روش کلیکی یک از محبوبترین روش ها در نوتیفیکیشن می باشد و امروزه اغلب کسب و کار های مختلف برای توسعه و بهبود روند فروش خود ارسال پوش نوتیفیکیشن را در برنامه های بازاریابی خود قرار داده اند. دوستان عزیز میتوانند برای استفاده از این سرویس با کارشناسان هم سایت برای مشاوره و راهنمایی در زمینه پوش نوتیفیکیشن در ارتباط باشند.
پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

ارسال پوش نوتیفیکیشن هزینه بر اساس تعداد ارسال (ارسالی)

یکی دیگر از روش های ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی استفاده بر اساس تعداد ارسال می باشد، در این روش به ازای هر تعداد ارسال مبلغی را پرداخت خواهید کرد برای مثال ارسال به 120،000 نفر در روز، اما در این روش نوتیفیکیشن تبلیغاتی مشخص نیست که چه تعدادی از افراد بر روی نوتیفیکیشن شما کلیک خواهند کرد بعضی اوقات ممکن است هزینه هر کلیک کمتر از روش کلیکی شود و بعضی اوقات نیز ممکن است هزینه از دو برابر نیز بیشتر شود، امروزه اغلب کسب و کار های سنتی و اینترنتی ارسال نوتیفیکیشن را در برنامه های خود برای بهبود روند فروش خود قرار داده اند، امروزه شرکت های مختلف هزینه های زیادی برای توسعه بازار خود پرداخت می کنند که یکی از اینها ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی به روش ارسالی می باشد.

تاثیر نوتیفیکیشن تبلیغاتی در کسب و کار

یکی از بهترین روش ها برای بهبود روند فروش کسب و کار ها ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی می باشد، همانطور که میدانید امروزه هزینه های تبلیغاتی سر سام آور است و با توجه به شرایط بازار استفاده ار روشهای هدفمند و کم هزینه میتواند باعث کاهش هزینه های تبلیغاتی باشد. یکی از بهترین راهکار ها برای توسعه بازار ارسال نوتیفیکیشن می باشد همانطور که گفتیم به طور کلی دو روش ارسالی و کلی برای ارسال نوتیفیکیشن وجود دارد، امروزه شرکت های زیادی ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی را در برنامه های بازاریابی خود قرار می دهند و با توجه به مدل بیزنسی که دارند بازخورد بسیار خوبی از این کار بدست می آورد. شما دوستان عزیز میتوانید برای استفاده از خدمات ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی با کارشناسان هم سایت در ارتباط باشید و از دانش کارشناسان هم سایت برای تبلیغات نوتیف بهره ببرید.

چرا ارسال پوش نوتیفیکیشن بهتر از ارسال اس ام اس است

خیلی از افراد بر این باورند که ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی جایگزین مناسبی برای روش های قدیمی همچون SMS می باشد، در قدیم افراد با داشتن یک درگاه مناسب اس ام اس های تبلیغاتی خود را به مخاطبین خود ارسال می کردند، اما با گذشت زمان و ارسال SMS های مکرر این کار تبدیل به یک روش کم تاثیر که منجر به تنفر افراد نسبت به این کار شد و اغلب افراد ارسال اس ام اس های تبلیغاتی را برای موبایل خود مسدود کردند و اغلب افراد از ارسال SMS های تبلیغاتی برای کسب و کار خود منصرف شدند، اما با پیشرفت تکنولوژی روش جدید به نام نوتیفیکیشن به وجود آمد به نام ارسال پوش نوتیفیکیشن که این روش هم کم هزینه تر بود و هم هدفمند تر و تاثیر آن نسبت به ارسال SMS بسیار موثرتر و تاثیر گذار تر بود و به همین خاطر اغلب افراد ترجیح می دهند که از این روش تبلیغاتی برای کسب و کار خود استفاده کنند.
تبلیغات پوش نوتیفیکیشن

نوتیفیکیشن تبلیغاتی برای چه کسب و کار هایی پیشنهاد می شود

اغلب کسب و کار های کوچک و بزرگ ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی را جزئی از برنامه بازاریابی خود قرار داده اند، همانطور که میدانید ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی یکی از موثر ترین روش های تبلیغاتی در دنیای مجازی و اینترنتی می باشد اما اغلب کسب و کار ها تردید دارند که این روش را در برنامه بازاریابی خود قرار بدهند، در پاسخ به این افراد باید گفت به طور کلی ارسال پوش نوتیفیکیشن یکی از موثر ترین روش های بازاریابی است و این روش برای اغلب کسب و کار ها کارساز می باشد و باعث درآمد سازی می شود، و فرقی ندارد که شما در چه صنفی از کسب و کار فعالیت می کنید و این تنها بستگی به خود شما دارد که چه میزان سرمایه گذاری برای ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی در نظر گرفته باشید. دوستان عزیز میتوانند برای استفاده از خدمات ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی با کارشناسان هم سایت در ارتباط باشند و برای راحتی در این امر از این افراد مشاوره لازم را نیز بگیرند.

ثبت درخواست ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

یک تیم حرفه ای در کنار شماست

جهت ثبت درخواست خدمات هم سایت فقط کافیست یک شماره موبایل خودتان را ثبت کنید تا کارشناسان هم سایت با شما تماس بگیرند.

شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی
شماره تماس

مثال: 09123456789

مقاله‌های هم سایت

کلام آخر
ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی یکی از موثر ترین روش های بازاریابی می باشد، این روش بهترین جایگزین برای sms های تبلیغاتی می باشد و با توجه به هزینه های کم آن ارسال پوش نوتیفیکیشن میتواند یکی از با صرفه ترین روش های بازاریابی در دنیای امروز باشد. شما عزیزان میتوانید با تیم هم سایت در زمینه ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی کسب و .کار و فروش خود را توسعه و بهبود دهید

مجوزها و افتخارات هم سایت

کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت هم سایت می باشد و استفاده از منابع این سایت تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.          طراحی سایت و سئو : هم سایت

off canvas menu

شرکت هم سایت | توسعه کسب و کار اینترنتی